Buku

Tafsir Surah Al-Mulk dan Juzuk 29

oleh HAMKA

RM 25.00 / RM 28.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-481-161-7

Muka Surat: 520

Saiz: 6x9

Tarikh Terbit: 28 Feb 2019

Kategori: Islam, Islam Umum

Tafsir Surah Al-Mulk dan juzuk 29 adalah sebahagian daripada Tafsir Al-Azhar. Ia adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara iaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA.

HAMKA menggunakan beberapa metode dalam penyusunan tafsir ini antaranya adalah metode tahlili (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Tafsir Al-Quran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi’in, dan tafsir Al-Quran dengan tafsir muktabar yang lain.

Di samping itu, beliau juga mentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan syair dan menganalisis dengan kemampuan sendiri melalui pendekatan meraikan kepebagaian mazhab. Tafsir Surah Al-Mulk dan juzuk 29 ini menumpukan kepada perbincangan HAMKA mengenai Surah Al-Mulk dan surah lain dalam juzuk 29.

Kelebihan pentafsiran Al-Quran oleh HAMKA kerana beliau menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksudkan dengan bahasa yang indah dan menarik serta menghubungkan ayat dengan realiti sosiobudaya masyarakat nusantara.

Ia turut diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastera dan psikologi.

PENGANTAR 3

Surah al-mulk (kerajaan) 7

Seluruh Kerajaan Ada dalam Tangan-Nya 8

Keindahan Langit 18

Takut kepada Tuhan yang Ghaib 26

Keindahan Burung-burung Terbang 33

Cita-cita yang Tetap Hidup 43

Surah al-Qalam (PENA) 47

Pendahuluan

Tinta dan Pena 49

Jangan Salah Pertimbangan 65

Niat Jahat 72

Akibat Niat yang Salah 77

Orang yang Masuk Perut Ikan 91

Surah al-Haqqah (hari Kiamat) 97

Pendahuluan 97

Apa Dia Hari Kiamat? 99

Kiamat Datang 107

Apabila Kitab Datang Dari Kanan! 109

Apabila Kitab Datang Dari Kiri! 113

Laa Uqsimu 118

Surah al-Ma’arij (tangga-tangga tempat naik) 127

Pendahuluan 127

Satu Hari Sama dengan 50,000 Tahun 130

Manusia Bersifat Keluh Kesah 141

Surah Nuh (nabi allah nuh) 163

Pendahuluan 163

Seruan Pokok dari Nabi Nuh 166

Keluhan Nabi Nuh kepada Allah 171

Surah al-Jin (dari hal jin) 191

Pendahuluan 191

Cerita Kaum Jin 198

Kami Mendengar Al-Quran Yang Menakjubkan 199

Langit Dipenuhi dengan Penjagaan 209

Pengakuan Kaum Jin 215

Surah al-Muzammil (yang berselimut) 231

Pendahuluan 231

Orang yang Berselimut 233

Yang Berat Diringankan 247

Surah Al-muddaththir (yang berselimut) 253

Pendahuluan 253

Orang yang Berselubung 256

Surah al-qiyamah (hari kiamat) 291

Pendahuluan 291

Kekuasaan Allah Yang Maha Berkuasa 293

Anjuran kepada Nabi s.a.w. tentang Membaca Al-Quran 303

Hari Manusia Melihat Tuhannya 307

Bila Manusia Itu Mati 315

Surah al-Insan (manusia) 463

Pendahuluan 463

Dari Tidak Penting Menjadi Penting 466

Surah al-Mursalat (YANG DIUTUS) 463

Pendahuluan 463

Bila Kiamat Datang 473

Celaka Besar Bagi Orang yang Mendustakan 483

Catatan 507

Tafsir Surah Muhammad dan Juzuk 26

Tafsir Surah As-Syu’ara’ dan Juzuk 19

Tafsir Surah Al-Ahzab dan Juzuk 22

Tafsir Surah Al-Anfal dan Juzuk 9

Tafsir Surah Al-A’raf dan Juzuk 8

Tafsir Surah Al-An’am dan Juzuk 7

Tafsir Surah An-Nur dan Juzuk 18

Tafsir Surah Yunus dan Juzuk 11

Tafsir Surah An-Nahl dan Juzuk 14

Tafsir Surah Al-Ankabut dan Juzuk 20

Tafsir Surah Az-Zumar dan Juzuk 24

Tafsir Surah Ad-Dukhan dan Juzuk 25

Tafsir Surah As-Saff, Al-Jumu’ah, At-Talaq dan Juzuk 28

Tafsir Surah Al-Anbiyaa’ dan Juzuk 17

Tafsir Surah At-Taubah dan Juzuk 10

Tafsir Surah Maryam dan Juzuk 16

Tafsir Surah Ibrahim dan Juzuk 13

Tafsir Surah Yusuf dan Juzuk 12

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck

Ayahku

Tuan Direktur

Di Bawah Lindungan Ka’bah

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024