Buku

Tafsir Surah Al-Ahzab dan Juzuk 22

oleh HAMKA

RM 25.00 / RM 28.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-481-154-9

Muka Surat: 360

Saiz: 6x9

Tarikh Terbit: 14 Feb 2020

Kategori:

Tafsir Surah Al-Ahzab dan Juzuk 22 adalah sebahagian daripada Tafsir Al-Azhar. Ia adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara iaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA. HAMKA menggunakan beberapa metode dalam penyusunan tafsir ini antaranya adalah metode tahlili (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Tafsir Al-Quran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi’in, dan tafsir Al-Quran dengan tafsir muktabar yang lain. Di samping itu, beliau juga mentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan syair dan menganalisis dengan kemampuan sendiri melalui pendekatan meraikan kepelbagaian mazhab.

Tafsir Surah Al-Ahzab dan Juzuk 22 ini menumpukan kepada perbincangan HAMKA mengenai surah yang terdapat dalam juzuk 22, iaitu Surah Al-Ahzab, Surah Saba’ dan Surah Fatir. Kelebihan pentafsiran Al-Quran oleh HAMKA kerana beliau menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksudkan dengan bahasa yang indah dan menarik serta menghubungkan ayat dengan realiti sosiobudaya masyarakat nusantara. Ia turut diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastera dan psikologi

Surah al-Ahzab (golongan yang bersekutu)

Rumah tangga Rasulullah s.a.w.

Tuntunan kepada Isteri-isteri Nabi s.a.w. (I)

Tuntunan kepada Isteri-isteri Nabi s.a.w. (II)

Dari hal Perkahwinan Nabi s.a.w. dengan Zainab binti Jahasy

Kembali dari Hal Zaid dan Zainab

Tentang Zikir

Tugas dan Sikap Rasul

Iddah Perempuan yang Belum Disetubuhi

Ketentuan Allah s.w.t. Tentang Isteri Nabi

Adab Sopan Santun di Rumah Nabi s.a.w.

Selawat

Pakaian Sopan

Jilbab di Indonesia

Bilakah Sa’ah (Kiamat)?

Iman dan Takwa

Amanah

Surah Saba’ (negeri saba)

Pendahuluan

Ampunan dan Rezeki yang Mulia

Kurniaan Allah kepada Keluarga Dawud

Kurniaan kepada Nabi Sulaiman

Negeri Saba’

Tak Ada Kekuasaan bagi yang Lain

Nabi untuk Seluruh Manusia

Sesal-menyesali Menghadapi Azab

Pembangkangan Orang-orang Mewah

Landasan Dakwah Islamiyah

Surah Fatir (MAHA PENCIPTA)

Pendahuluan

Peringatan

Asal Kejadian Manusia

Pergantian Siang dan Malam

Dosa Pikul Sendiri-sendiri

Ulama Merenung Alam

Al-Kitab dan Penyambutnya

Tafsir Surah Muhammad dan Juzuk 26

Tafsir Surah As-Syu’ara’ dan Juzuk 19

Tafsir Surah Al-Anfal dan Juzuk 9

Tafsir Surah Al-A’raf dan Juzuk 8

Tafsir Surah Al-An’am dan Juzuk 7

Tafsir Surah An-Nur dan Juzuk 18

Tafsir Surah Yunus dan Juzuk 11

Tafsir Surah An-Nahl dan Juzuk 14

Tafsir Surah Al-Ankabut dan Juzuk 20

Tafsir Surah Az-Zumar dan Juzuk 24

Tafsir Surah Ad-Dukhan dan Juzuk 25

Tafsir Surah As-Saff, Al-Jumu’ah, At-Talaq dan Juzuk 28

Tafsir Surah Al-Anbiyaa’ dan Juzuk 17

Tafsir Surah At-Taubah dan Juzuk 10

Tafsir Surah Maryam dan Juzuk 16

Tafsir Surah Ibrahim dan Juzuk 13

Tafsir Surah Yusuf dan Juzuk 12

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck

Ayahku

Tuan Direktur

Di Bawah Lindungan Ka’bah

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024