Buku

Tafsir Surah Al-An’am dan Juzuk 7

oleh HAMKA

RM 25.00 / RM 28.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-481-104-4

Muka Surat: 392

Saiz: 6x9

Tarikh Terbit: 21 Jan 2020

Kategori:

Tafsir Surah Al-An’am dan Juzuk 7 adalah sebahagian daripada Tafsir Al-Azhar. Ia adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara iaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA. HAMKA menggunakan beberapa metode dalam penyusunan tafsir ini antaranya adalah metode tahlili (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Tafsir Al-Quran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi’in, dan tafsir Al-Quran dengan tafsir muktabar yang lain. Di samping itu, beliau juga mentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan syair dan menganalisis dengan kemampuan sendiri melalui pendekatan meraikan kepebagaian mazhab.

Tafsir Surah Al-An’am dan Juzuk 7 ini menumpukan kepada perbincangan HAMKA mengenai surah yang terdapat dalam juzuk 7, iaitu Surah Al-Ma’idah dan Surah Al- An’am. Kelebihan pentafsiran Al-Quran oleh HAMKA kerana beliau menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksudkan dengan bahasa yang indah dan menarik serta menghubungkan ayat dengan realiti sosiobudaya masyarakat nusantara. Ia turut diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastera dan psikologi.

Surah al-Ma’idah (HIDANGAN)

Orang yang Kafir

Bersumpah

Haram Minuman Keras dan Judi

Setelah Undang-Undang Larangan Minuman Keras itu Ditanfizkan

Pokok Berfikir

Peraturan Berburu dan Ihram

Kemuliaan Ka’bah

Madinah pun Kota Suci

Teguhkan Peribadimu

Berwasiat Ketika Akan Meninggal

Mohon Hidangan dari Langit

Surah al -An‘am (BINATANG TERNAK)

Dari Zat Apakah Malaikat Itu?

Mimpi

Sudahkah Sampai Seruan itu?

Satu Sikap yang Tegas

Orang-Orang yang Zalim

Mabuk kerana Nikmat

Pendirian yang Tegas

Iman kepada yang Ghaib

Ibrahim Melihat Kerajaan Allah

Ibrahim dengan Kaumnya

Bebas dari Rasa Takut

Memungkiri Nubuwwah

Erti Wahyu

Tafsir Surah Muhammad dan Juzuk 26

Tafsir Surah As-Syu’ara’ dan Juzuk 19

Tafsir Surah Al-Ahzab dan Juzuk 22

Tafsir Surah Al-Anfal dan Juzuk 9

Tafsir Surah Al-A’raf dan Juzuk 8

Tafsir Surah An-Nur dan Juzuk 18

Tafsir Surah Yunus dan Juzuk 11

Tafsir Surah An-Nahl dan Juzuk 14

Tafsir Surah Al-Ankabut dan Juzuk 20

Tafsir Surah Az-Zumar dan Juzuk 24

Tafsir Surah Ad-Dukhan dan Juzuk 25

Tafsir Surah As-Saff, Al-Jumu’ah, At-Talaq dan Juzuk 28

Tafsir Surah Al-Anbiyaa’ dan Juzuk 17

Tafsir Surah At-Taubah dan Juzuk 10

Tafsir Surah Maryam dan Juzuk 16

Tafsir Surah Ibrahim dan Juzuk 13

Tafsir Surah Yusuf dan Juzuk 12

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck

Ayahku

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024