Buku

Tafsir Surah Al-Anfal dan Juzuk 9

oleh HAMKA

RM 25.00 / RM 28.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-481-124-2

Muka Surat: 400

Saiz: 6x9

Tarikh Terbit: 14 Feb 2020

Kategori:

Tafsir Surah Al-Anfal dan Juzuk 9 adalah sebahagian daripada Tafsir Al-Azhar. Ia adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara iaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA. HAMKA menggunakan beberapa metode dalam penyusunan tafsir ini antaranya adalah metode tahlili (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Tafsir Al-Quran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi’in, dan tafsir Al-Quran dengan tafsir muktabar yang lain. Di samping itu, beliau juga mentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan syair dan menganalisis dengan kemampuan sendiri melalui pendekatan meraikan kepelbagaian mazhab.

Tafsir Surah Al-Anfal dan Juzuk 9 ini menumpukan kepada perbincangan HAMKA mengenai surah yang terdapat dalam juzuk 9, iaitu Surah Al-A’raf dan Surah A- Anfal. Kelebihan pentafsiran Al-Quran oleh HAMKA kerana beliau menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksudkan dengan bahasa yang indah dan menarik serta menghubungkan ayat dengan realiti sosiobudaya masyarakat nusantara. Ia turut diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastera dan psikologi.

surah al-a’raf (tempat tertinggi)

Timbul, Berkembang, dan Hancurnya Suatu Umat

Perjuangan Musa a.s.

Ahli-Ahli Sihir Dikumpulkan

Musa dan Firaun

Musa dan Firaun (II)

Musa dengan Bani Israil (I)

Musa dengan Bani Israil (II)

Pimpinan Jiwa Umat Menghadapi Ketentuan Ilahi

Musa dengan Bani Israil (III)

Kesucian Nabi Allah Harun

Musa dengan Bani Israil (IV)

Anggapan Ahlul Kitab Tentang Rasul Terakhir

Basyarat

Basyarat Pertama

Basyarat Kedua

Basyarat Ketiga

Basyarat Keempat

Basyarat Kelima

Basyarat Keenam

Basyarat Ketujuh

Basyarat Kelapan

Basyarat Kesembilan

Basyarat Kesepuluh

Peringatan Penting!

Injil Barnaba

Penduduk Tepi Pantai

Keturunan di Belakang

Nyawa Berjanji dengan Allah

Gelap Sesudah Terang

Berhati, Tetapi Tak Mahu Mengerti

Al-Asma’ul Husna

Bila Hari akan Kiamat

Kehidupan Suami Isteri

Tauhid Membesarkan Jiwa

Dengarkan Al-Quran dengan Penuh Perhatian

Mengingat Allah di dalam Hati

surah al-anfal (harta rampasan)

Pendahuluan

Huraian Tentang Al-Anfal

Panggilan Allah untuk Hidup

Awas dengan Bahaya Fitnah

Tafsir Surah Muhammad dan Juzuk 26

Tafsir Surah As-Syu’ara’ dan Juzuk 19

Tafsir Surah Al-Ahzab dan Juzuk 22

Tafsir Surah Al-A’raf dan Juzuk 8

Tafsir Surah Al-An’am dan Juzuk 7

Tafsir Surah An-Nur dan Juzuk 18

Tafsir Surah Yunus dan Juzuk 11

Tafsir Surah An-Nahl dan Juzuk 14

Tafsir Surah Al-Ankabut dan Juzuk 20

Tafsir Surah Az-Zumar dan Juzuk 24

Tafsir Surah Ad-Dukhan dan Juzuk 25

Tafsir Surah As-Saff, Al-Jumu’ah, At-Talaq dan Juzuk 28

Tafsir Surah Al-Anbiyaa’ dan Juzuk 17

Tafsir Surah At-Taubah dan Juzuk 10

Tafsir Surah Maryam dan Juzuk 16

Tafsir Surah Ibrahim dan Juzuk 13

Tafsir Surah Yusuf dan Juzuk 12

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck

Ayahku

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024