Buku

Tafsir Surah Al-Ankabut dan Juzuk 20

oleh HAMKA

RM 25.00 / RM 28.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-481-116-7

Muka Surat: 248

Saiz: 6x9

Tarikh Terbit: 26 Nov 2019

Tafsir Surah Al-Ankabut dan Juzuk 20 adalah sebahagian daripada Tafsir Al-Azhar. Ia adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara iaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA. HAMKA menggunakan beberapa metode dalam penyusunan tafsir ini antaranya adalah metode tahlili (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Tafsir Al-Quran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi’in, dan tafsir Al-Quran dengan tafsir muktabar yang lain. Di samping itu, beliau juga mentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan syair dan menganalisis dengan kemampuan sendiri melalui pendekatan meraikan kepebagaian mazhab.

Tafsir Surah Al-Ankabut dan Juzuk 20 ini menumpukan kepada perbincangan HAMKA mengenai surah yang terdapat dalam juzuk 20, iaitu Surah An-Naml, Al-Qasas, dan Al-Ankabut. Kelebihan pentafsiran Al-Quran oleh HAMKA kerana beliau menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksudkan dengan bahasa yang indah dan menarik serta menghubungkan ayat dengan realiti sosiobudaya masyarakat nusantara. Ia turut diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastera dan psikologi.

PENGANTAR 3

Surah an-Naml (semut) 5

Siapa Lagi Selain Allah? 7

Ilmu yang Ghaib di Tangan Allah 20

Al-Qur’an Menyelesaikan Perselisihan 30

Binatang Ganjil Tanda Kiamat 39

Penutup 50

Aku Hanya Melakukan Tugas 54

Surah Al-QASAS (CERITA-CERITA) 59

KANDUNGAN

Pendahuluan 59

Berita Musa dan Fir`aun 63

Cerita Musa dengan Ibunya 70

Kosonglah Hati Ibu Musa 73

Tangan Terlanjur 79

Melarikan Diri ke Madyan 88

Kembali ke Mesir 101

Dakwah Musa kepada Tauhid 115

Kejadian yang Sebaliknya 130

Petunjuk Semata daripada Allah 136

Takut Kena Boikot 140

Dapat di Dunia Tinggal di Dunia 144

Berita Sesudah Kiamat 149

Kekuasaan Mutlak Allah 153

Malam dan Siang Rahmat Allah 156

Qarun yang Angkuh 162

Akibat Angkuh 170

Harapan 177

Surah Al-ANKABUT (LABAH-LABAH) _____________________183

Pendahuluan 183

Perjuangan Menegakkan Iman 186

Memuliakan Ibu Bapak dan Mempertahankan Aqidah 194

Iman Munafik 198

Dosa Tanggung Sendiri-sendiri 200

Jihad Nabi-nabi 203

Permulaan Cipta 209

Rumah Laba-laba 236

Tafsir Surah Muhammad dan Juzuk 26

Tafsir Surah As-Syu’ara’ dan Juzuk 19

Tafsir Surah Al-Ahzab dan Juzuk 22

Tafsir Surah Al-Anfal dan Juzuk 9

Tafsir Surah Al-A’raf dan Juzuk 8

Tafsir Surah Al-An’am dan Juzuk 7

Tafsir Surah An-Nur dan Juzuk 18

Tafsir Surah Yunus dan Juzuk 11

Tafsir Surah An-Nahl dan Juzuk 14

Tafsir Surah Az-Zumar dan Juzuk 24

Tafsir Surah Ad-Dukhan dan Juzuk 25

Tafsir Surah As-Saff, Al-Jumu’ah, At-Talaq dan Juzuk 28

Tafsir Surah Al-Anbiyaa’ dan Juzuk 17

Tafsir Surah At-Taubah dan Juzuk 10

Tafsir Surah Maryam dan Juzuk 16

Tafsir Surah Ibrahim dan Juzuk 13

Tafsir Surah Yusuf dan Juzuk 12

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck

Ayahku

Tuan Direktur

Di Bawah Lindungan Ka’bah

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024