Buku

Tafsir Surah Al-A’raf dan Juzuk 8

oleh HAMKA

RM 25.00 / RM 28.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-481-105-1

Muka Surat: 384

Saiz: 6x9

Tarikh Terbit: 21 Jan 2020

Kategori:

Tafsir Surah Al-A’raf dan Juzuk 8 adalah sebahagian daripada Tafsir Al-Azhar. Ia adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara iaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA. HAMKA menggunakan beberapa metode dalam penyusunan tafsir ini antaranya adalah metode tahlili (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Tafsir Al-Quran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi’in, dan tafsir Al-Quran dengan tafsir muktabar yang lain. Di samping itu, beliau juga mentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan syair dan menganalisis dengan kemampuan sendiri melalui pendekatan meraikan kepebagaian mazhab.

Tafsir Surah Al-A’raf dan Juzuk 8 ini menumpukan kepada perbincangan HAMKA mengenai surah yang terdapat dalam juzuk 8, iaitu Surah A- An’am dan Al-A’raf. Kelebihan pentafsiran Al-Quran oleh HAMKA kerana beliau menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksudkan dengan bahasa yang indah dan menarik serta menghubungkan ayat dengan realiti sosiobudaya masyarakat nusantara. Ia turut diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastera dan psikologi.

PENGANTAR JUZ 8

Surah al -An‘am (BINATANG TERNAK)_____________________ 3

Pendirian yang Tegas 20

Peraturan Penyembelihan 27

Yang Mati Hidup Kembali 39

Halangan dari Penguasa 44

Kekalkah Neraka Itu? 62

Tingkatan-Tingkatan Amal 72

Pandir 90

Perbincangan Ulama Tentang Makanan 108

Makanan yang Haram Bagi Yahudi 114

Pedoman Hidup 126

Keluarga Berencana 130

Beberapa Pengalaman Akibat Pil Anti Hamil 132

Hukum Sepuluh 161

Memecah Belah Agama Pada Zaman Moden 186

Pendirian yang Tegas 191

Surah al-A’raf (TEMPAT TERTINGGI)___________________ 207

Pendahuluan 207

Siapakah yang Mula Bersalah?

Laki-laki Ataukah Perempuan? 238

Beragama Turut-turutan Saja (Taklid) 251

Beragama Menempuh Jalan Pertengahan 254

Perhiasan Batin 268

Bangun dan Bentuk Suatu Bangsa 273

Soal Jawab Ahli Syurga dengan Ahli Neraka 291

al-A`raf (Benteng Tinggi) 295

Bersemayam di Atas Arsy 314

Nabi Nuh dan Kaumnya 333

Nabi Hud dan Kaum ‘Ad 340

Nabi Soleh dan Kaum Tsamud 350

Nabi Lut dan Kaumnya 357

Nabi Syuaib di Madyan 366

BIBLIOGRAFI____________________________________________373

CATATAN_______________________________________________376

Tafsir Surah Muhammad dan Juzuk 26

Tafsir Surah As-Syu’ara’ dan Juzuk 19

Tafsir Surah Al-Ahzab dan Juzuk 22

Tafsir Surah Al-Anfal dan Juzuk 9

Tafsir Surah Al-An’am dan Juzuk 7

Tafsir Surah An-Nur dan Juzuk 18

Tafsir Surah Yunus dan Juzuk 11

Tafsir Surah An-Nahl dan Juzuk 14

Tafsir Surah Al-Ankabut dan Juzuk 20

Tafsir Surah Az-Zumar dan Juzuk 24

Tafsir Surah Ad-Dukhan dan Juzuk 25

Tafsir Surah As-Saff, Al-Jumu’ah, At-Talaq dan Juzuk 28

Tafsir Surah Al-Anbiyaa’ dan Juzuk 17

Tafsir Surah At-Taubah dan Juzuk 10

Tafsir Surah Maryam dan Juzuk 16

Tafsir Surah Ibrahim dan Juzuk 13

Tafsir Surah Yusuf dan Juzuk 12

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck

Ayahku

Tuan Direktur

Di Bawah Lindungan Ka’bah

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024