Buku

Tafsir Surah An-Nahl dan Juzuk 14

oleh HAMKA

RM 25.00 / RM 28.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-481-110-5

Muka Surat: 216

Saiz: 6x9

Tarikh Terbit: 13 Dec 2019

Kategori: Agama, Islam, Islam Umum

Tafsir Surah An-Nahl dan Juzuk 14 adalah sebahagian daripada Tafsir Al-Azhar. Ia adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara iaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA. HAMKA menggunakan beberapa metode dalam penyusunan tafsir ini antaranya adalah metode tahlili (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Tafsir Al-Quran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi’in, dan tafsir Al-Quran dengan tafsir muktabar yang lain. Di samping itu, beliau juga mentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan syair dan menganalisis dengan kemampuan sendiri melalui pendekatan meraikan kepebagaian mazhab.

Tafsir Surah An-Nahl dan Juzuk 14 ini menumpukan kepada perbincangan HAMKA mengenai surah yang terdapat dalam juzuk 14, iaitu Surah Al-Hijr dan An-Nahl. Kelebihan pentafsiran Al-Quran oleh HAMKA kerana beliau menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksudkan dengan bahasa yang indah dan menarik serta menghubungkan ayat dengan realiti sosiobudaya masyarakat nusantara. Ia turut diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastera dan psikologi.

Pengantar Juzuk 14

Surah al-Hijr (BATU BESAR) 5

Insan dan Iblis 25

Tetamu Ibrahim a.s. 38

Umat Nabi Luth a.s. 43

Penduduk Aikah dan Al-Hijr 53

Surah an-Nahl (lebah) 65

Pendahuluan 65

Kehendak Allah 70

Allah Penunjuk Jalan 75

Lautan 82

Perbandingan 94

Jawapan Musyrikin 97

Hijrah 104

Kembali Tentang Keindahan Alam 124

Kejadian Manusia 128

Kehadiran Manusia Di Dunia 138

Menengadahlah Ke Angkasa Luas 139

Rumah Kediaman 141

Tiga Perintah Tiga Larangan 150

Amal soleh Lelaki-lelaki Dan Perempuan 162

Berlindung Dari Pengaruh Syaitan 164

Bantahan Musyrikin Kerana Pertukaran Ayat 166

Tuduhan Yang Tidak Beralasan 168

Ibrahim Seorang Umat 191

Nabi Muhammad s.a.w.. Pewaris Agama Ibrahim a.s. 193

Tentang Hari Sabtu 195

Dakwah 197

Pembalasan 199

Penutup 201

BIBLIOGRAFI 203

CATATAN 217

Tafsir Surah Muhammad dan Juzuk 26

Tafsir Surah As-Syu’ara’ dan Juzuk 19

Tafsir Surah Al-Ahzab dan Juzuk 22

Tafsir Surah Al-Anfal dan Juzuk 9

Tafsir Surah Al-A’raf dan Juzuk 8

Tafsir Surah Al-An’am dan Juzuk 7

Tafsir Surah An-Nur dan Juzuk 18

Tafsir Surah Yunus dan Juzuk 11

Tafsir Surah Al-Ankabut dan Juzuk 20

Tafsir Surah Az-Zumar dan Juzuk 24

Tafsir Surah Ad-Dukhan dan Juzuk 25

Tafsir Surah As-Saff, Al-Jumu’ah, At-Talaq dan Juzuk 28

Tafsir Surah Al-Anbiyaa’ dan Juzuk 17

Tafsir Surah At-Taubah dan Juzuk 10

Tafsir Surah Maryam dan Juzuk 16

Tafsir Surah Ibrahim dan Juzuk 13

Tafsir Surah Yusuf dan Juzuk 12

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck

Ayahku

Tuan Direktur

Di Bawah Lindungan Ka’bah

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024