Buku

Tafsir Surah An-Nur dan Juzuk 18

oleh HAMKA

RM 25.00 / RM 28.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-481-114-3

Muka Surat: 352

Saiz: 6x9

Tarikh Terbit: 6 Jan 2020

Kategori:

Tafsir Surah An-Nur dan Juzuk 18 adalah sebahagian daripada Tafsir Al-Azhar. Ia adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara iaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA. HAMKA menggunakan beberapa metode dalam penyusunan tafsir ini antaranya adalah metode tahlili (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Tafsir Al-Quran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi’in, dan tafsir Al-Quran dengan tafsir muktabar yang lain. Di samping itu, beliau juga mentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan syair dan menganalisis dengan kemampuan sendiri melalui pendekatan meraikan kepebagaian mazhab.

Tafsir Surah An-Nur dan Juzuk 18 ini menumpukan kepada perbincangan HAMKA mengenai surah yang terdapat dalam juzuk 18, iaitu Surah Al-Mu’minun, An-Nur, dan Al-Furqan. Kelebihan pentafsiran Al-Quran oleh HAMKA kerana beliau menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksudkan dengan bahasa yang indah dan menarik serta menghubungkan ayat dengan realiti sosiobudaya masyarakat nusantara. Ia turut diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastera dan psikologi.

Surah al-Mu’minun(Orang-orang yang Beriman)

Pendahuluan

Perjuangan Dan Kemenangan

Solat Yang Khusyuk

Membenteng Peribadi

Pembersihan Jiwa

Kelamin Dan Rumah Tangga

Tugas Dan Janji

Kembali Ke Solat

Akhlak Nabi

Air Saringan Dan Tanah

Maksud Ayat Ini

Binatang Dan Tumbuh-Tumbuhan

Perjuangan Nabi Nuh

Perintah Membuat Bahtera

Beberapa Penjelasan

Kaum `Ad

Sambutan Kaumnya

Permohonan Nabi Hud Kepada Allah s.w.t.

Ketentuan Nasib Sesuatu Umat

Musa Dan Harun Menghadapi Firaun

Nabi Isa Al-Masih Dan Ibunya

Makanan Halal Dan Amal Yang Soleh

Umat Manusia Adalah Satu

Hati Sanubarinya Seorang Mukmin

Agama Tidaklah Berat

Apa Sebab Jadi Begitu?

Orang-Orang Yang Hidup Mewah

Kebenaran

Nabi Tidak Meminta Upah

Nabi Menyeru Kepada Jalan Yang Lurus

Segala-Galanya Kepunyaan Allah

Dusta

Mahasuci Allah s.w.t.

Permohonan Nabi Muhammad s.a.w.

Kelanjutan Sesudah Alam Barzakh

Pengakuan dan Penyesalan

Hidup Di Dunia Hanya Sekejap

Hidup Bukanlah Percuma

Rahmat Ilahi Mengatasi Segala-Galanya

Surah an-Nur (cahaya)

Pendahuluan

Hukuman Zina (I)

Cara Pelaksanaan Hukuman

Hukuman Zina (II)

Hukuman Perempuan Ahlul Kitab

Hukuman Menuduh-Nuduh

Penilaian Terhadap Hukum

Hukum Li`An

Provokasi

Ancaman Terhadap Penyebar Berita Dusta

Kekotoran Hanya Bagi Orang Yang Kotor

Sopan Santun Rumah Tangga (Etika)

Lelaki Dan Perempuan

Kesopanan Iman

Perihal Perkahwinan

Iffah Dan Menahan Nafsu

Allah Cahaya Alam

Di Mana Tempat Menggosok Hati?

Menempuh Perjalanan Hidup

Ikhtiar Mencari Petunjuk

Iman Sepuhan

Janji Ilahi Dan Pengharapan

Tidak Ada Tempatnya Takut Melainkan Allah S.w.t.

Peraturan Dalam Rumah (Etika Islam)

Disiplin Kepada Rasul

Surah al-Furqan (pemisah)

Pendahuluan

Al-Furqan Sebagai Peringatan

Kerajaan Allah s.w.t.

Berfikir yang Kacau-bilau

Pertentangan yang Memuja dengan yang Dipuja

Tafsir Surah Muhammad dan Juzuk 26

Tafsir Surah As-Syu’ara’ dan Juzuk 19

Tafsir Surah Al-Ahzab dan Juzuk 22

Tafsir Surah Al-Anfal dan Juzuk 9

Tafsir Surah Al-A’raf dan Juzuk 8

Tafsir Surah Al-An’am dan Juzuk 7

Tafsir Surah Yunus dan Juzuk 11

Tafsir Surah An-Nahl dan Juzuk 14

Tafsir Surah Al-Ankabut dan Juzuk 20

Tafsir Surah Az-Zumar dan Juzuk 24

Tafsir Surah Ad-Dukhan dan Juzuk 25

Tafsir Surah As-Saff, Al-Jumu’ah, At-Talaq dan Juzuk 28

Tafsir Surah Al-Anbiyaa’ dan Juzuk 17

Tafsir Surah At-Taubah dan Juzuk 10

Tafsir Surah Maryam dan Juzuk 16

Tafsir Surah Ibrahim dan Juzuk 13

Tafsir Surah Yusuf dan Juzuk 12

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck

Ayahku

Tuan Direktur

Di Bawah Lindungan Ka’bah

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024