Buku

Tafsir Surah As-Saff, Al-Jumu’ah, At-Talaq dan Juzuk 28

oleh HAMKA

RM 25.00 / RM 28.00Sabah/Sarawak
Versi Cetak
Beli Online

ISBN: 978-967-481-160-0

Muka Surat: 408

Saiz: 6" x 9"

Tarikh Terbit: 22 Jul 2019

SURAH
AL-MUJADALAH (PEMBANTAHAN) 7

Pendahuluan 7

Zihar 9

An-Najwaa (Perundingan Rahsia) 26

Sopan santun (Etiket) dalam Majlis 34

Keruntuhan Jiwa Orang-orang Munafik 44

Disiplin 52

SURAH AL-HASYR (PENGUSIRAN) 57

Pendahuluan 57

Pengusiran 63

Harta Rampasan Perang 70

Al-Ansar 78

Kebohongan Kaum Munafik 85

Persediaan untuk Hari Esok 93

Gunung Pun Boleh Runtuh 98

Nama-nama yang Mulia bagi Allah 104

Surah Al-mumtahanah (PEREMPUAN YANG DIUJI) 113

Pendahuluan 113

Disiplin 118

Suri Teladan Yang Baik 123

Menghadapi Kafir yang Belum Ada Perjanjian 143

Baiat 145

Bai’atun Nisaa’ 146

SURAH AS-SAFF (BARISAN) 151

Pendahuluan 151

Kejujuran Pokok Kekuatan 153

Keluhan Seorang Rasul Allah 159

Seruan Isa Anak Maryam 166

Perniagaan Yang Pasti Beruntung 187

Surah Al-Jumu’ah (HARI JUMAAT) 197

Pendahuluan 197

Hikmah Kebangkitan Rasul yang Ummiy 199

Umpama Keldai Memikul Buku 206

Solat Jumaat 216

Persiapan ke Jumaat 218

Dari Hal Azan 222

Yang Wajib Mengerjakan Jumaat 224

Tentang Waktunya 226

Berapa Orang Syarat Diadakan Solat Jumaat? 226

Tentang Tempat 228

Khutbah Jumaat 230

Khutbah Selain Bahasa Arab 234

Apabila Bertemu Dua Hari Raya 235

Serba-Serbi Seputar Hari Jumaat 237

Keutamaan Hari Jumaat 239

Malam Jumaat 240

Surah Al-munafiqun (KAUM MUNAFIQ) 245

Pendahuluan 245

Gara-Gara Kaum Munafik 250

Harta dan Anak Melalaikan Kamu 270

Surah AT-TAGHABUN (BERUGI-RUGI) 275

Pendahuluan 275

Pokok Ajaran Tauhid 277

Jika Musibah Datang Menimpa 293

Isteri dan Anak Jadi Musuh 297

Memiutangi Allah 304

SURAH AT-TALAQ (PERCERAIAN) 307

Pendahuluan 307

Perintah untuk Nabi dan Umat 311

Beberapa Macam Iddah Lagi 326

Nafkah Menurut Kemampuan 336

SURAH AT-TAHRIM (MENGHARAMKAN) 345

Pendahuluan 345

Membebaskan Diri dari Sumpah 358

Bisik Nabi kepada Isteri-Isteri Beliau 359

Peliharalah Dirimu dan Keluargamu dari Api Neraka 370

Bibliografi 389

Catatan 393

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2020