Buku

Tafsir Surah As-Saff, Al-Jumu’ah, At-Talaq dan Juzuk 28

oleh HAMKA

RM 25.00 / RM 28.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-481-160-0

Muka Surat: 408

Saiz: 6x9

Tarikh Terbit: 22 Jul 2019

Kategori: Agama, Islam, Islam Umum

Tafsir Surah As-Saff, Al-Jumu’ah, At-Talaq dan Juzuk 28 adalah sebahagian daripada Tafsir Al-Azhar.

Ia adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara iaitu Profesor Dr. Haji Abdul Karim Amrullah ataupun HAMKA.

HAMKA menggunakan beberapa metode dalam penyusunan tafsir ini antaranya adalah metode tahlili (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Tafsir Al-Quran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi’in dan tafsir Al-Quran dengan muktabar yang lain.

Disamping itu, beliau juga mentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan syair dan menganalisis dengan kemampuan sendiri melalui pendekatan meraikan kepelbagaian mazhab.

SURAH
AL-MUJADALAH (PEMBANTAHAN) 7

Pendahuluan 7

Zihar 9

An-Najwaa (Perundingan Rahsia) 26

Sopan santun (Etiket) dalam Majlis 34

Keruntuhan Jiwa Orang-orang Munafik 44

Disiplin 52

SURAH AL-HASYR (PENGUSIRAN) 57

Pendahuluan 57

Pengusiran 63

Harta Rampasan Perang 70

Al-Ansar 78

Kebohongan Kaum Munafik 85

Persediaan untuk Hari Esok 93

Gunung Pun Boleh Runtuh 98

Nama-nama yang Mulia bagi Allah 104

Surah Al-mumtahanah (PEREMPUAN YANG DIUJI) 113

Pendahuluan 113

Disiplin 118

Suri Teladan Yang Baik 123

Menghadapi Kafir yang Belum Ada Perjanjian 143

Baiat 145

Bai’atun Nisaa’ 146

SURAH AS-SAFF (BARISAN) 151

Pendahuluan 151

Kejujuran Pokok Kekuatan 153

Keluhan Seorang Rasul Allah 159

Seruan Isa Anak Maryam 166

Perniagaan Yang Pasti Beruntung 187

Surah Al-Jumu’ah (HARI JUMAAT) 197

Pendahuluan 197

Hikmah Kebangkitan Rasul yang Ummiy 199

Umpama Keldai Memikul Buku 206

Solat Jumaat 216

Persiapan ke Jumaat 218

Dari Hal Azan 222

Yang Wajib Mengerjakan Jumaat 224

Tentang Waktunya 226

Berapa Orang Syarat Diadakan Solat Jumaat? 226

Tentang Tempat 228

Khutbah Jumaat 230

Khutbah Selain Bahasa Arab 234

Apabila Bertemu Dua Hari Raya 235

Serba-Serbi Seputar Hari Jumaat 237

Keutamaan Hari Jumaat 239

Malam Jumaat 240

Surah Al-munafiqun (KAUM MUNAFIQ) 245

Pendahuluan 245

Gara-Gara Kaum Munafik 250

Harta dan Anak Melalaikan Kamu 270

Surah AT-TAGHABUN (BERUGI-RUGI) 275

Pendahuluan 275

Pokok Ajaran Tauhid 277

Jika Musibah Datang Menimpa 293

Isteri dan Anak Jadi Musuh 297

Memiutangi Allah 304

SURAH AT-TALAQ (PERCERAIAN) 307

Pendahuluan 307

Perintah untuk Nabi dan Umat 311

Beberapa Macam Iddah Lagi 326

Nafkah Menurut Kemampuan 336

SURAH AT-TAHRIM (MENGHARAMKAN) 345

Pendahuluan 345

Membebaskan Diri dari Sumpah 358

Bisik Nabi kepada Isteri-Isteri Beliau 359

Peliharalah Dirimu dan Keluargamu dari Api Neraka 370

Bibliografi 389

Catatan 393

Tafsir Surah Muhammad dan Juzuk 26

Tafsir Surah As-Syu’ara’ dan Juzuk 19

Tafsir Surah Al-Ahzab dan Juzuk 22

Tafsir Surah Al-Anfal dan Juzuk 9

Tafsir Surah Al-A’raf dan Juzuk 8

Tafsir Surah Al-An’am dan Juzuk 7

Tafsir Surah An-Nur dan Juzuk 18

Tafsir Surah Yunus dan Juzuk 11

Tafsir Surah An-Nahl dan Juzuk 14

Tafsir Surah Al-Ankabut dan Juzuk 20

Tafsir Surah Az-Zumar dan Juzuk 24

Tafsir Surah Ad-Dukhan dan Juzuk 25

Tafsir Surah Al-Anbiyaa’ dan Juzuk 17

Tafsir Surah At-Taubah dan Juzuk 10

Tafsir Surah Maryam dan Juzuk 16

Tafsir Surah Ibrahim dan Juzuk 13

Tafsir Surah Yusuf dan Juzuk 12

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck

Ayahku

Tuan Direktur

Di Bawah Lindungan Ka’bah

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024