Buku

Tafsir Surah As-Sajdah, Luqman dan Juzuk 21

oleh HAMKA

RM 25.00 / RM 28.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-481-153-2

Muka Surat: 336

Saiz: 6x9

Tarikh Terbit: 10 Jun 2019

Kategori: Agama, Islam, Islam Umum

Tafsir Surah As-Sajdah, Luqman dan Juzuk 21 adalah sebahagian daripada Tafsir Al-Azhar. Ia adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara iaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA. HAMKA menggunakan beberapa metode dalam penyusunan tafsir ini antaranya adalah metode tahlili (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Tafsir Al-Quran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi’in, dan tafsir Al-Quran dengan tafsir muktabar yang lain. Di samping itu, beliau juga mentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan syair dan menganalisis dengan kemampuan sendiri melalui pendekatan meraikan kepebagaian mazhab.

Tafsir Surah As-Sajdah, Luqman dan Juzuk 21 ini menumpukan kepada perbincangan HAMKA mengenai surah yang terdapat dalam juzuk 21, iaitu Surah Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah, dan Al-Ahzab. Kelebihan pentafsiran Al-Quran oleh HAMKA kerana beliau menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksudkan dengan bahasa yang indah dan menarik serta menghubungkan ayat dengan realiti sosiobudaya masyarakat nusantara. Ia turut diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastera dan psikologi.

KANDUNGAN

Pengantar Juzuk 21 3

Surah al -Ankabut (LABAH-LABAH) 7

Bertukar Fikiran dengan Sopan 13

Minta Tanda-tanda (Mukjizat) 19

Bumi Allah Lapang 28

Tempelak kepada Penduduk Makkah 46


SURAH AR-RUM (MASYARAKAT ROM)

Pendahuluan 53

Kalah dan Menang 58

Sifat-Sifat Kehidupan 75

Sesetengah dari Tanda-tanda Kebesaran-Nya 84

Kilat Sabung-Menyabung 95

Tegakkanlah Wajah kepada Agama 104

Kaya dan Miskin 116

Kembali Peringatan Kebesaran Ilahi 132

Bertumbuh, Subur, dan Layu 146


Pendahuluan 3

SURAH LUQMAN (LUQMAN)

Pendahuluan 153

Wasiat Luqman kepada Anaknya 169

Solat dan Masyarakat 177

Sikap Hidup 178


Surah As-Sajdah (SUJUD)

Pendahuluan 203


SURAH AL-AHZAB (GOLONGAN YANG BERSEKUTU)

Pendahuluan 243

Dua Peringatan 247

Perang Khandaq 264

Jiwa Munafik 281

Hukuman kepada Bani Quraizhah 303

BIBLIOGRAFI_______________________________________323

CATATAN 328

Tafsir Surah Muhammad dan Juzuk 26

Tafsir Surah As-Syu’ara’ dan Juzuk 19

Tafsir Surah Al-Ahzab dan Juzuk 22

Tafsir Surah Al-Anfal dan Juzuk 9

Tafsir Surah Al-A’raf dan Juzuk 8

Tafsir Surah Al-An’am dan Juzuk 7

Tafsir Surah An-Nur dan Juzuk 18

Tafsir Surah Yunus dan Juzuk 11

Tafsir Surah An-Nahl dan Juzuk 14

Tafsir Surah Al-Ankabut dan Juzuk 20

Tafsir Surah Az-Zumar dan Juzuk 24

Tafsir Surah Ad-Dukhan dan Juzuk 25

Tafsir Surah As-Saff, Al-Jumu’ah, At-Talaq dan Juzuk 28

Tafsir Surah Al-Anbiyaa’ dan Juzuk 17

Tafsir Surah At-Taubah dan Juzuk 10

Tafsir Surah Maryam dan Juzuk 16

Tafsir Surah Ibrahim dan Juzuk 13

Tafsir Surah Yusuf dan Juzuk 12

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck

Ayahku

Tuan Direktur

Di Bawah Lindungan Ka’bah

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024