Tafsir Surah As-Sajdah, Luqman dan Juzuk 21
oleh HAMKA


Versi Cetak

RM 25

Beli Online

Boleh juga dibeli di Kedai Buku PTS

Sabah/Sarawak: RM 28
Format:
Saiz: 6" x 9"

Jumlah Muka Surat: 336

ISBN-13: 978-967-481-153-2

Tarikh Terbit: 10 Jun 2019

Imprint: PTS Publishing House


Versi eBook

Tafsir Surah As-Sajdah, Luqman dan Juzuk 21 adalah sebahagian daripada Tafsir Al-Azhar. Ia adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara iaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA. HAMKA menggunakan beberapa metode dalam penyusunan tafsir ini antaranya adalah metode tahlili (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Tafsir Al-Quran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi’in, dan tafsir Al-Quran dengan tafsir muktabar yang lain. Di samping itu, beliau juga mentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan syair dan menganalisis dengan kemampuan sendiri melalui pendekatan meraikan kepebagaian mazhab.

Tafsir Surah As-Sajdah, Luqman dan Juzuk 21 ini menumpukan kepada perbincangan HAMKA mengenai surah yang terdapat dalam juzuk 21, iaitu Surah Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah, dan Al-Ahzab. Kelebihan pentafsiran Al-Quran oleh HAMKA kerana beliau menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksudkan dengan bahasa yang indah dan menarik serta menghubungkan ayat dengan realiti sosiobudaya masyarakat nusantara. Ia turut diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastera dan psikologi.

KANDUNGAN

Pengantar Juzuk 21 3

Surah al -Ankabut (LABAH-LABAH) 7

Bertukar Fikiran dengan Sopan 13

Minta Tanda-tanda (Mukjizat) 19

Bumi Allah Lapang 28

Tempelak kepada Penduduk Makkah 46


SURAH AR-RUM (MASYARAKAT ROM)

Pendahuluan 53

Kalah dan Menang 58

Sifat-Sifat Kehidupan 75

Sesetengah dari Tanda-tanda Kebesaran-Nya 84

Kilat Sabung-Menyabung 95

Tegakkanlah Wajah kepada Agama 104

Kaya dan Miskin 116

Kembali Peringatan Kebesaran Ilahi 132

Bertumbuh, Subur, dan Layu 146


Pendahuluan 3

SURAH LUQMAN (LUQMAN)

Pendahuluan 153

Wasiat Luqman kepada Anaknya 169

Solat dan Masyarakat 177

Sikap Hidup 178


Surah As-Sajdah (SUJUD)

Pendahuluan 203


SURAH AL-AHZAB (GOLONGAN YANG BERSEKUTU)

Pendahuluan 243

Dua Peringatan 247

Perang Khandaq 264

Jiwa Munafik 281

Hukuman kepada Bani Quraizhah 303

BIBLIOGRAFI_______________________________________323

CATATAN 328

Buku Berkaitan

Berita


Errata