Tafsir Surah At-Taubah dan Juzuk 10
oleh HAMKA


Versi Cetak

RM 25

Beli Online

Boleh juga dibeli di Kedai Buku PTS

Sabah/Sarawak: RM 28
Format:
Saiz: 6" x 9"

Jumlah Muka Surat: 416

ISBN-13: 978-967-481-106-8

Tarikh Terbit: 10 Jun 2019

Imprint: PTS Publishing House


Versi eBook

Tafsir Surah At-Taubah dan Juzuk 10 adalah sebahagian daripada Tafsir Al-Azhar. Ia adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara iaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA. HAMKA menggunakan beberapa metode dalam penyusunan tafsir ini antaranya adalah metode tahlili (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Tafsir Al-Quran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi’in, dan tafsir Al-Quran dengan tafsir muktabar yang lain. Di samping itu, beliau juga mentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan syair dan menganalisis dengan kemampuan sendiri melalui pendekatan meraikan kepebagaian mazhab.

Tafsir Surah At-Taubah dan Juzuk 10 ini menumpukan kepada perbincangan HAMKA mengenai surah yang terdapat dalam juzuk 10, iaitu Surah Al-Anfaal dan At-Taubah. Kelebihan pentafsiran Al-Quran oleh HAMKA kerana beliau menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksudkan dengan bahasa yang indah dan menarik serta menghubungkan ayat dengan realiti sosiobudaya masyarakat nusantara. Ia turut diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastera dan psikologi.

KANDUNGAN

PenGAnTAR
___________________________________________ 3

Juzuk 10 3

Surah al-Anfaal (harta rampasan) _______________________11

Yang Paling Jahat 47

Iman, Hijrah, dan Jihad 83

Ansar 84

Beriman Tidak Berhijrah 88


Surah at-Taubah (permohonan ampun) ________________ 101

Pendahuluan 101

Tentang Haji Akbar 110

Keterangan tentang Bulan Haram 122

Minta Perlindungan 127

Pintu Taubat Selalu Terbuka 145

Memakmurkan Masjid 157

Dari Hal Jizyah 202

Anak-Anak Allah 208

Menuhankan Manusia 214

Mentuhankan Guru 221

Hendak Memadamkan Nur Allah dengan Mulut 227

Imperialisme Jiwa dan Kapitalisme 240

Perang Tabuk 259

Berat dan Ringan Wajib Taat 273

Yang Berhak Menerima Zakat 307

Munafik dan Akibatnya 335

Sifat Orang Beriman 341

Reda Allah 348

Jihad terhadap Kafir dan Munafik 351

Komplot Jahat Hendak Membunuh Nabi s.a.w. 356

Menghina dan Mencemuh 373

Tak Ada Ampunan buat Munafik 377

Sikap Tegas terhadap Munafik 384

Di Sini Tidak Ada Lelaki 395

Catatan

Buku Berkaitan

Berita


Errata