Buku

Tafsir Surah Az-Zumar dan Juzuk 24

oleh HAMKA

RM 25.00 / RM 28.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-481-371-0

Muka Surat: 328

Saiz: 6x9

Tarikh Terbit: 26 Nov 2019

Tafsir Surah Az-Zumar dan Juzuk 24 adalah sebahagian daripada Tafsir Al-Azhar. Ia adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara iaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA. HAMKA menggunakan beberapa metode dalam penyusunan tafsir ini antaranya adalah metode tahlili (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Tafsir Al-Quran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi’in, dan tafsir Al-Quran dengan tafsir muktabar yang lain. Di samping itu, beliau juga mentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan syair dan menganalisis dengan kemampuan sendiri melalui pendekatan meraikan kepebagaian mazhab.

Tafsir Surah Az-Zumar dan Juzuk 24 ini menumpukan kepada perbincangan HAMKA mengenai surah yang terdapat dalam juzuk 24, iaitu Surah Al-Ghafir, Az-Zumar, dan Fussilat. Kelebihan pentafsiran Al-Quran oleh HAMKA kerana beliau menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksudkan dengan bahasa yang indah dan menarik serta menghubungkan ayat dengan realiti sosiobudaya masyarakat nusantara. Ia turut diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastera dan psikologi.

PENGANTAR JUZ 24 3

Surah az-zumar (BATU BESAR) 7

Disuruh Mempertimbangkan Baik-Baik 22

Perhambaan kepada Allah Secara Ikhlas 29

Taghut 36

Sebaik-baik Kata 50

Engkau Akan Mati 56

Kepercayaan Asli 69

Di antara Mati dan Tidur 77

Sikap Manusia 90

Jangan Putus Asa dari Rahmat Allah! 96

Kembalilah kepada Allah! 105

Manusia Tidak Insaf Terhadap Allah 117

Surah ghafir (YANG MAHA PENGAMPUN) 125

Hubungan Malaikat dengan Orang yang Beriman 140

Kemurkaan-Ku dan Kemurkaanmu! 147

Menghadapi Hari Kiamat 152

Katak di Bawah Tempurung 162

Siapa Dapat Menolak Bencana Allah? 169

Pertengkaran Penghuni Neraka 193

Masalah Penciptaan! 201

Beberapa Sifat Kebesaran Allah 213

Mereka yang Mendustakan Al-Kitab 223

Binatang Ternak 232

Surah fussilat (YANG DIJELASKAN) _______________________ 241

Renungan 253

Ancaman Shaa’iqah (Petir) 263

Musuh-Musuh Allah 273

Neraka Balasan Orang Kafir 284

Istiqamah 289

Dakwah 302

Taktik Dakwah 307

Malam dan Siang 314

Tafsir Surah Muhammad dan Juzuk 26

Tafsir Surah As-Syu’ara’ dan Juzuk 19

Tafsir Surah Al-Ahzab dan Juzuk 22

Tafsir Surah Al-Anfal dan Juzuk 9

Tafsir Surah Al-A’raf dan Juzuk 8

Tafsir Surah Al-An’am dan Juzuk 7

Tafsir Surah An-Nur dan Juzuk 18

Tafsir Surah Yunus dan Juzuk 11

Tafsir Surah An-Nahl dan Juzuk 14

Tafsir Surah Al-Ankabut dan Juzuk 20

Tafsir Surah Ad-Dukhan dan Juzuk 25

Tafsir Surah As-Saff, Al-Jumu’ah, At-Talaq dan Juzuk 28

Tafsir Surah Al-Anbiyaa’ dan Juzuk 17

Tafsir Surah At-Taubah dan Juzuk 10

Tafsir Surah Maryam dan Juzuk 16

Tafsir Surah Ibrahim dan Juzuk 13

Tafsir Surah Yusuf dan Juzuk 12

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck

Ayahku

Tuan Direktur

Di Bawah Lindungan Ka’bah

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024