Tafsir Surah Maryam dan Juzuk 16
oleh HAMKA


Versi Cetak

RM 25

Beli Online

Boleh juga dibeli di Kedai Buku PTS

Sabah/Sarawak: RM 28
Format:
Saiz: 6" x 9"

Jumlah Muka Surat: 344

ISBN-13: 978-967-481-112-9

Tarikh Terbit: 17 Apr 2019

PTS Publishing House


Versi eBook

Tafsir Surah Maryam dan Juzuk 16 adalah sebahagian daripada Tafsir Al-Azhar. Ia adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara iaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA. HAMKA menggunakan beberapa metode dalam penyusunan tafsir ini antaranya adalah metode tahlili (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Tafsir Al-Quran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi’in, dan tafsir Al-Quran dengan tafsir muktabar yang lain. Di samping itu, beliau juga mentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan syair dan menganalisis dengan kemampuan sendiri melalui pendekatan meraikan kepebagaian mazhab.

Tafsir Surah Maryam dan Juzuk 16 ini menumpukan kepada perbincangan HAMKA mengenai surah yang terdapat dalam juzuk 16, iaitu Surah Taha. Kelebihan pentafsiran Al-Quran oleh HAMKA kerana beliau menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksudkan dengan bahasa yang indah dan menarik serta menghubungkan ayat dengan realiti sosiobudaya masyarakat nusantara. Ia turut diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastera dan psikologi.

PENGANTAR JUZUK 16 ___________________________________ 3

Surah Maryam (Siti maryam) _____________________________ 7

Nabi Zakariya a.s. 10

Nabi Yahya a.s. 20

Siti Maryam 24

Maryam Melahirkan Isa a.s. 35

Allah yang Tunggal 43

Perjuangan Ibrahim Menantang Ayahnya 53

Musa Berbicara dengan Allah 62

Nabi Ismail a.s. 65

Nabi Idris a.s. 68

Hamba-Hamba Allah Pilihan 87

Keturunan yang Di Belakang 93

Kegelisahan 101

Semua akan Mendatangi Neraka 107

Beberapa Gambaran dari Kehidupan yang Kufur 112

Suatu Kesalahan Berfikir 124

Lega Dada Orang yang Takwa 127

Sebaliknya Bagi yang Durhaka 128

Mengatakan Allah Beranak 132

Iman Menimbulkan Cinta 138

Surah Taha (Taha) ____________________________________ 145

Allah Mengetahui yang Paling Rahsia Sekalipun 158

Panggilan Allah kepada Musa 165

Mukjizat Nabi Musa 173

Doa Permohonan Musa 181

Allah Memperingatkan Nikmat-Nya kepada Musa 190

Perutusan kepada Firaun 200

Jaminan untuk Mengatasi Kecemasan 208

Firaun Mengumpulkan Tukang Sihir 220

Pertentangan Musa dengan Ahli Sihir 227

Firaun Mengancam 233

Perintah Meninggalkan Mesir 240

Percubaan Pertama Setelah Menyeberang 251

Golongan yang Belum Sedar 259

Perbezaan Cerita Ini antara Bible dan Al-Quran 266

Suatu Peringatan 271

Ehwal Hari Kiamat 277

Al-Quran yang Berbahasa Arab 284

Adam dan Isterinya Kena Perdayaan Iblis 292

Kehidupan yang Sempit 303

Pedoman Berjuang 309

Solat 318

Bibliografi______________________________________________329

Catatan _________________________________________________333

Buku Berkaitan

Berita

5 hari menuju bulan Ramadan yang mulia, sudahkah kita bersedia?

Menjelang lima hari lagi, bagi umat Islam di seluruh dunia akan menyambut bulan Ramadan yang... Selanjutnya»


Errata