Buku

Tafsir Surah Yunus dan Juzuk 11

oleh HAMKA

terjemahan oleh HAMKA

RM 25.00 / RM 28.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-481-107-5

Muka Surat: 424

Saiz: 6x9

Tarikh Terbit: 3 Jan 2020

Kategori:

Tafsir Surah Yunus dan Juzuk 11 adalah sebahagian daripada Tafsir Al-Azhar. Ia adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara iaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA. HAMKA menggunakan beberapa metode dalam penyusunan tafsir ini antaranya adalah metode tahlili (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Tafsir Al-Quran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi’in, dan tafsir Al-Quran dengan tafsir muktabar yang lain. Di samping itu, beliau juga mentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan syair dan menganalisis dengan kemampuan sendiri melalui pendekatan meraikan kepebagaian mazhab.

Tafsir Surah Yunus dan Juzuk 11 ini menumpukan kepada perbincangan HAMKA mengenai surah yang terdapat dalam juzuk 11, iaitu Surah At-Taubah dan Yunus. Kelebihan pentafsiran Al-Quran oleh HAMKA kerana beliau menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksudkan dengan bahasa yang indah dan menarik serta menghubungkan ayat dengan realiti sosiobudaya masyarakat nusantara. Ia turut diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastera dan psikologi.

Surah at-Taubah (permohonan ampun) ___________________ 9

Perbezaan Antara Arab dan A`rab 15

Masjid Dhirar 57

Jangan Memohonkan Ampun untuk Musyrikin 78

Pemberian Ampunan 88

Cerita Tiga Orang yang Dikucilkan 92

Pembahagian Tugas 107

Surah Yunus (NABI YUNUS A.S.) _________________________ 137

KANDUNGAN

Pendahuluan 137

Ajaran Islam tentang Wahyu 149

Hati Terpaut Kepada Dunia 188

Sesat dan Bingung 196

Umat Manusia Adalah Satu 216

Riwayat Seorang Nakhoda Kapal 229

Perumpamaan Hidup di Dunia 232

Makna Wali Berubah 316

Allah Tidak Beranak 339

Menyusun Kekuatan Umat 370

Kelemahan Firaun ialah Kemewahan 372

Tidak Ada Paksaan 393

Disiplin Pendirian 403

Tafsir Surah Muhammad dan Juzuk 26

Tafsir Surah As-Syu’ara’ dan Juzuk 19

Tafsir Surah Al-Ahzab dan Juzuk 22

Tafsir Surah Al-Anfal dan Juzuk 9

Tafsir Surah Al-A’raf dan Juzuk 8

Tafsir Surah Al-An’am dan Juzuk 7

Tafsir Surah An-Nur dan Juzuk 18

Tafsir Surah An-Nahl dan Juzuk 14

Tafsir Surah Al-Ankabut dan Juzuk 20

Tafsir Surah Az-Zumar dan Juzuk 24

Tafsir Surah Ad-Dukhan dan Juzuk 25

Tafsir Surah As-Saff, Al-Jumu’ah, At-Talaq dan Juzuk 28

Tafsir Surah Al-Anbiyaa’ dan Juzuk 17

Tafsir Surah At-Taubah dan Juzuk 10

Tafsir Surah Maryam dan Juzuk 16

Tafsir Surah Ibrahim dan Juzuk 13

Tafsir Surah Yusuf dan Juzuk 12

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck

Ayahku

Tuan Direktur

Di Bawah Lindungan Ka’bah

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024