Buku

Tafsir Surah Yusuf dan Juzuk 12

oleh HAMKA

RM 25.00 / RM 28.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-481-108-2

Muka Surat: 320

Saiz: 6x9

Tarikh Terbit: 17 Apr 2019

Kategori: Agama

Tafsir Surah Yusuf dan Juzuk 12 adalah sebahagian daripada Tafsir Al-Azhar. Ia adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara iaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA. HAMKA menggunakan beberapa metode dalam penyusunan tafsir ini antaranya adalah metode tahlili (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Tafsir Al-Quran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi’in, dan tafsir Al-Quran dengan tafsir muktabar yang lain. Di samping itu, beliau juga mentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan syair dan menganalisis dengan kemampuan sendiri melalui pendekatan meraikan kepebagaian mazhab.

Tafsir Surah Yusuf dan Juzuk 12 ini menumpukan kepada perbincangan HAMKA mengenai surah yang terdapat dalam juzuk 12, iaitu Surah Hud. Kelebihan pentafsiran Al-Quran oleh HAMKA kerana beliau menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksudkan dengan bahasa yang indah dan menarik serta menghubungkan ayat dengan realiti sosiobudaya masyarakat nusantara. Ia turut diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastera dan psikologi.

Pengantar Juzuk 12 3

Alif Laam Raa 8

Tauhid 10

Pencipta Langit dan Bumi dalam Enam Hari 21

Apa yang Dituju dalam Hidup? 35

Iman dan Jiwa Murni 37

Perjuangan Nabi Nuh 48

Sambutan Kaumnya 50

Aku Tidak Minta Upah 55

Tentangan Kaumnya Seterusnya 60

Memuncak 65

Perintah Membuat Kapal 66

Seruan Nuh kepada Allah 77

Turun dengan Selamat 81

Beberapa Keterangan 82

Nabi Hud dan Kaum `Ad 90

Ketentuan Allah 96

Nabi Soleh dan Kaum Tsamud 101

Nabi Ibrahim dengan Utusan-Utusan Allah 112

Bantahan Ibrahim tentang Luth 117

Nabi Luth dengan Kaumnya 122

Jawab Mereka 126

Nabi Syu`aib di Negeri Madyan 133

Nabi Syu`aib dan Orang Madyan 146

Perjuangan Musa Menghadapi Firaun 155

Untuk Jadi Pengajaran bagi Insan 159

Sanggahan dan Pertikaian 173

Istiqamah 175

Solat dalam Rangka Disiplin 181

Diteguh dengan Sabar 188

Kepentingan Pemberi Peringatan 190

Kisah Rasul-Rasul Allah dalam Al-Qur’an 195

Surah Yusuf (Nabi Yusuf a.s.) ___________________________ 199

Pendahuluan 199

Quran Arabi 206

Mimpi Yusuf 210

Dari hal Mimpi 214

Persoalan Yusuf dan Saudara-Saudaranya 229

Yusuf dan Saudara-Saudaranya 231

Yusuf Dimasukkan ke Dalam Sumur 241

Memulai Air Mata Palsu 242

Yusuf Dijual 248

Yusuf Dirayu Perempuan Cantik 256

Kenang-Kenangan bagi Anak Cucuku 262

Lidah Bocor Perempuan 274

Yusuf Dalam Penjara 286

Ajaran Tauhid 288

Tafsir Mimpi Raja 395

Yusuf Dijemput ke Penjara 302

Tentang Keteguhan Hati Yusuf dan Kesanggupannya

Menahan Diri 308

Bibliografi ____________________________________________ 311

Tafsir Surah Muhammad dan Juzuk 26

Tafsir Surah As-Syu’ara’ dan Juzuk 19

Tafsir Surah Al-Ahzab dan Juzuk 22

Tafsir Surah Al-Anfal dan Juzuk 9

Tafsir Surah Al-A’raf dan Juzuk 8

Tafsir Surah Al-An’am dan Juzuk 7

Tafsir Surah An-Nur dan Juzuk 18

Tafsir Surah Yunus dan Juzuk 11

Tafsir Surah An-Nahl dan Juzuk 14

Tafsir Surah Al-Ankabut dan Juzuk 20

Tafsir Surah Az-Zumar dan Juzuk 24

Tafsir Surah Ad-Dukhan dan Juzuk 25

Tafsir Surah As-Saff, Al-Jumu’ah, At-Talaq dan Juzuk 28

Tafsir Surah Al-Anbiyaa’ dan Juzuk 17

Tafsir Surah At-Taubah dan Juzuk 10

Tafsir Surah Maryam dan Juzuk 16

Tafsir Surah Ibrahim dan Juzuk 13

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck

Ayahku

Tuan Direktur

Di Bawah Lindungan Ka’bah

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024